THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2017

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Lập trình di động Andorid, IOS

- Số lượng: 5 - 10
* Mức lương: 700-1000 USD
* Công việc:

 • Phát triển mới các sản phẩm phần mềm mobile ứng dụng, game trên nền tảng Android, iOS
 • Thực hiện Outsource các dự án phần mềm Mobile cho các đối tác trong nước và Quốc tế
 • Lập trình các ứng dụng / công cụ phần mềm mới cũng như cải tiến các hệ thống hiện tại
 • Tìm hiểu các công nghệ mới: ứng dụng di động, công nghệ đám mây, v.v ... để giúp tăng năng suất, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống cũng như cải thiện sự thân thiện với người dùng

* Yêu cầu:

 • Có từ 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho nền tảng Android và iOS, C# .NET, MVC, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Struts
 • Nắm chắc kiến thức nền tảng: OOP, design pattern.
 • Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java, am hiểu về Android SDK và NDK.
 • Nắm vững ngôn ngữ C/C++, Swift/Objecttive C, iOS SDK.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Web services (sử dụng JSON, REST, SOAP).
 • Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ lập trình: svn, git, git hub…
 • Yêu thích và đam mê lập trình
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn
   

Hồ sơ ứng cử, xin gửi tới hòm thư:  marketing@jdisoft.vn trước 31/03/2017

 

2. Lập trình JAVA WEB, JAVA CORE

Số lượng : 3 - 5 
* Mức lương: 500 - 800 USD
* Công việc:

 • Thực hiện Outsource các dự án phần mềm cho các đối tác trong nước và Quốc tế về các mảng: OSS, ERP, BSS (Business Support System), HR
 • Tham gia với đối tác trong việc phân tích đặc tả yêu cầu và ước lượng lỗ lực triển khai.

* Yêu cầu:

 • Thành thạo lập trình Java EE, JSP, java script,html, Sping Framework
 • Biết sử dụng thành thạo ít nhất một công cụ lập trình: Visual Studio, Eclipse,Netbean,…
 • Hiểu biết về web server như IIS, Apache Tomcat, Jboss,..
 • Hiểu biết về CSDL (SQL, MySQL, Oracle) và sử dụng thành thạo các câu lệnh truy vấn PL/SQL.
 • Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh. 
 • Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ.
 • Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. 
 • Say mê công việc.
 • Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
 
Hồ sơ ứng cử, xin gửi tới hòm thư:  marketing@jdisoft.vn trước 31/03/2017

3. Nhân viên kiểm thử (TESTER)

Số lượng : 2 - 3

* Mức lương: 300 -500 USD
* Công việc:

 • Thực hiện test UI, các tính năng của các sản phẩm phần mềm trên các ứng dụng Desktop, Web, Mobile
 • Có khả năng phân tích bài toán, xây dựng các Test case.
 • Có khả năng tự viết các script và ứng dụng các công cụ test tự động để kiểm soát chất lượng phần mềm.
 • Viết các tài liệu sử dụng, đặc tả phẩn mềm.

* Yêu cầu:

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong manual and automation testing
 • Hiểu được Internet và các ứng dụng trên nền Internet, kinh nghiệm trong 
 • kiểm thử phần mềm, đặc biệt là kiểm thử các ứng dụng dựa trên web (PHP và Java Language)
 • Có kiến thức tốt / kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử (test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, tải, tress, kiểm tra hiệu suất, tốc độ)
 • Có các kỹ năng kiểm thử (viết test cases, thực hiện Testcases, mở lỗi,  kiểm tra lỗi)
 • Kỹ năng phân tích tốt
 • Khả năng làm việc độc lập và cẩn thận
 
Hồ sơ ứng cử, xin gửi tới hòm thư:  marketing@jdisoft.vn trước 31/03/2017
 

Thông tin liên lạc

Call :       +84 985.908.750 (Mr Hà)
Email:     marketing@jdisoft.vn
Website
jdisoft.com
Address: P2606- Bac Ha Building, To Huu Street, Tu Liem District, Ha Noi

Các tin tức liên quan:


JDI Soft Company limted

Add: P2606, CT1-C14 Bac Ha Building
To Huu street, Ha Noi, Viet Nam
Tel :0985908750
Mail :marketing@jdisoft.com


Home | Services | Clients | Contact us