THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2017 (3/11/2017 3:52:37 PM)

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của công ty phần mềm JDI, chúng tôi có nhu cầu cần tuyển chọn nhiều vị trí công việc có mức lương hấp dẫn (700 - 1000 USD), với những người giỏi và nhiều kinh nghiệm chúng tôi sẽ trực tiếp đàm phán và thỏa thuận mức lương hấp dẫn.

 

  1

JDI Soft Company limted

Add: P2606, CT1-C14 Bac Ha Building
To Huu street, Ha Noi, Viet Nam
Tel :0985908750
Mail :marketing@jdisoft.com


Home | Services | Clients | Contact us