Ứng dụng không có giao diện là xu hướng của tương lai (3/22/2017 10:59:35 AM)

Matti Makkonen là một kỹ sư phần mềm vừa mới qua đời một vài tháng trước đây. Tôi đoán là bạn đã không nghe nói về cái chết của ông, và rất có thể bạn không biết ông là ai. Tuy nhiên, Makkonen có lẽ là một trong những cá nhân quan trọng nhất trong lĩnh vực truyền thông. Và ý tôi là tầm quan trọng của ông có lẽ ngang với nhà phát minh ra điện thoại Alexander Bell: vì ông đã phát minh ra tin nhắn SMS.

  1

JDI Soft Company limted

Add: P2606, CT1-C14 Bac Ha Building
To Huu street, Ha Noi, Viet Nam
Tel :0985908750
Mail :marketing@jdisoft.com


Home | Services | Clients | Contact us